A FILM ABOUT

KERAMITSA THESPROTIAS

EPIRUS - GREECE 


 
  • Production : Fraternity of Keramitsa Thesprotias
  • Directors : Alexis Loukas & Anastasia Danai Tatsi    
  • Production Planner : Anastasia Danai Tatsi
  • Montage  : Alexis Loukas   
  • Cameras : Alexis Loukas , GregoryKapa , Stelios Stilianides